Aankoopgegevens krachtvoeders

AVEVE

Deze API wordt aangeboden door AVEVE en geeft toegang tot voederfactuurgegevens van veehouders die bij hen krachtvoeders afnemen.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij AVEVE. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

 • Overzicht voederfacturen
 • Krachtvoedergegevens per levering met o.a. aangekochte hoeveelheid, ruweiwit en P
 • Veehouders die krachtvoeders afnemen bij AVEVE
 • Interessant voor o.a. boekhoudkantoren, bedrijfsmanagementpakketten en adviestools, bedrijfsapps dierenartsen, klimaat- en duurzaamheidstoepassingen van ketenpartners

Welke data?

Met deze API stelt Arvesta de krachtvoedergegevens op de factuur ter beschikking aan andere toepassingen die de veehouder gebruikt vb. boekhoudpakketten, bedrijfsmanagementpakketten of andere adviestools. Dit geeft heel wat opportuniteiten voor gecombineerd advies zonder administratieve last voor de veehouder. Maar ook toepassingen rond duurzaamheid en klimaat en toepassingen verderop in de keten behoren tot de mogelijkheden.

Per veehouder krijg je via deze API een overzicht van alle gegevens over het krachtvoeder die beschikbaar zijn op de voederfactuur:

 • Lever- en factuurdatum
 • Voedercode
 • Voedernaam
 • Hoeveelheid
 • Eenheidsprijs
 • Korting
 • Ruweiwit en P-gehalte

De gegevens zijn gelinkt aan het KBO-nummer van de veehouder.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het leveraarsnummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.