API Klimaatscan Zuivel - Carbon footprint melkveebedrijf

Klimrek - ILVO - Boerenbond - VITO

Deze API geeft toegang tot de resultaten van de Klimrek scan zuivel, die wordt uitgevoerd bij Vlaamse melkveehouders.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Klimrek. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Carbon footprint van de geproduceerde melk per melkveebedrijf
  • Klimaatimpact berekend via levenscyclusanalyse
  • Berekening o.b.v. bedrijfsspecifieke gegevens (in- en outputs)
  • Communicatie duurzaamheid van de melk
  • Advisering klimaatmaatregelen

Welke data?

Deze API geeft de carbon footprint weer, berekend via de klimaatscan, gelinkt aan het juiste KBO-nummer, en de indiendatum van de scan. De API wordt ter beschikking gesteld door Klimrek.

Klimrek is een VLAIO-landbouwtraject waarin ILVO, Boerenbond en VITO samenwerken aan een klimaattraject voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan.

Hiervoor gaat een klimaatconsulent 'de boer op' met een gerichte klimaatscan en klimaatkoers om de landbouwers te ondersteunen bij het overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering waarbij ook praktische en economische haalbaarheid in rekening worden gebracht.

Per sector wordt een klimaatscan op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) ontwikkeld, waarmee de klimaatconsulent bij de landbouwer langsgaat om de nodige data te verzamelen.

Die klimaatscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool, die duidelijk maakt waar de zwaartepunten in de klimaatimpact van het bedrijf liggen. Met dat inzicht kan de consulent klimaatmaatregelen op maat van het bedrijf selecteren. Vervolgens komt de consulent langs om deze maatregelen met doorgerekende scenario’s voor te stellen en te bespreken. Tegelijk wordt een kosten-batenanalyse opgemaakt om ook de economische haalbaarheid in te schatten.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.