API GVP en IKB-VET certificering dierenarts

Stable-to-table

Deze API geeft toegang tot de GVP en IKB-VET certificering van de dierenarts verantwoordelijk voor de epidemiologische bewaking op de Vlaamse veebedrijven.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Stable-to-table. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Certificering van alle dierenartsen in Vlaanderen
  • Integrale kwaliteitszorg
  • Nuttig voor lastenboeken in binnen- en buitenland, audit- en labelorganisaties, bedrijven uit voedingsindustrie

Welke data?

GVP (Good Veterinary Practice) certificering stelt de dierenarts(praktijk) in staat het algemeen publiek en de ketenpartners aan te tonen dat er gewerkt wordt volgens vastgelegde veterinaire kwaliteitsnormen.

IKB-VET geeft invulling aan de VETerinaire compont van de Integrale Keten Bewaring. De dierenartsen binnen het systeem scholen zich bij in ketenbewaking en de relevante diersoort(en) en volgen de regels opgelegd door de systemen binnen de veehouderij op.

Deze API geeft toegang tot volgende gegevens:

  • Naam dierenarts en dierenartspraktijk
  • Contactgegevens: adres, email, telefoon
  • Ordenummer
  • Certificering erkend kwaliteitssysteem (GVP, IKB-VET)
  • Datum certificering

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.