API IKM certificaat Vlaamse melkveehouders

IKM Vlaanderen

Deze API wordt ter beschikking gesteld door IKM Vlaanderen. Hij geeft je een overzicht van de IKM certificering van de Vlaamse melkveehouders gelinkt aan het juiste PE-nummer.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij IKM. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Meest recente IKM certificeringstatus
  • Alle Vlaamse melkveehouders
  • Info over meer dan 100 borgingspunten i.k.v. Integrale Kwaliteitszorg Melk
  • Gelinkt aan PE-nummer van de melkveebedrijven

Welke data?

IKM-Vlaanderen stelt voor alle Vlaamse melkveehouders een API ter beschikking met de status van IKM certificering. Het IKM-certificaat waarborgt de goede landbouwpraktijk op het melkveebedrijf. Het lastenboek beschrijft meer dan honderd borgingspunten in zes essentiƫle onderdelen van de melkproductiemethode

  • Dierengezondheid
  • Dierenwelzijn
  • Melkwinning
  • HygiĆ«ne
  • Reiniging
  • Milieu

waarin bestaande reglementering onderschreven wordt en aangevuld met een aantal punten van goede landbouwpraktijk.

Deze API geeft naast de certificeringsstatus, ook de bezoekdatum, het certificaatnummer en het lastenboeknummer.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het PE-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit PE-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.