API Opbrengstdata rooimachines

AVR

Deze API wordt aangeboden door AVR en geeft toegang tot de opbrengstgegevens gemeten tijdens het rooien met een AVR rooimachine.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij AVR. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Opbrengstmeting tijdens rooien
  • Aardappeltelers binnen België en Nederland
  • Informatie per perceel
  • Integratie met o.a. farmmanagementpakketten en precisielandbouwtoepassingen

Welke data?

AVR geconnecteerde rooiers verzamelen tijdens hun veldactiviteiten gegevens die real time via de cloud doorgestuurd worden en gevisualiseerd worden in AVR Connect. De teler krijgt hierdoor inzicht in het hele rooiproces.

Met deze API stelt AVR deze gegevens ter beschikking aan andere toepassingen die de teler gebruikt vb. farmmanagementpakketten of andere precisielandbouwtoepassingen. Dit geeft heel wat opportuniteiten voor gecombineerd telersadvies zonder administratieve last voor de teler. Maar ook toepassingen verderop in de keten behoren tot de mogelijkheden.

Concreet gaat het over:

  • Tijdstip van rooien
  • Aantal hectares
  • Variëteit
  • Totale opbrengst
  • Opbrengstkaarten

Deze gegevens zijn beschikbaar per perceel en kunnen via de DjustConnect API perceelsmapping gelinkt worden aan het KBO-nummer van de aardappelteler.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het perceels- of KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit perceels- of KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.