API WatchITgrow taakkaarten

VITO

Deze API geeft toegang tot de geïntegreerde informatie over percelen en gewassen onder de vorm van taakkaarten.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij VITO. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Geïntegreerde info over percelen en gewassen
  • Taakkaarten per perceel
  • Vlaamse telers
  • Integratie met o.a. farmmanagementpakketten en precisielandbouwtoepassingen
  • Datagedreven teeltadvies

Welke data?

WatchITgrow stelt als online informatieplatform landbouwers in staat hun percelen en gewassen vlot, efficiënt en precies op te volgen. WatchITgrow gebruikt verschillende databronnen waaronder satellietbeelden, weersgegevens, bodemdata, IoT, gegevens uit landbouwmachines en gebruikersdata om informatie te kunnen genereren over onder andere de groei en gezondheid van de gewassen. Deze informatie wordt omgezet in waardevol advies onder de vorm van taakkaarten voor variabel planten, variabele bemesting, irrigatie en loofdoding.

Met deze API stelt VITO de velden en taakkaarten die in WatchITgrow aangemaakt zijn ter beschikking aan andere toepassingen die de teler gebruikt vb. farmmanagementpakketten, wat mogelijkheden geeft voor gecombineerd telersadvies zonder administratieve last voor de teler. Maar ook toepassingen verderop in de keten behoren tot de mogelijkheden.

Deze API geeft toegang tot volgende gegevens:

  • Geometrische info van het perceel
  • Taakkaarten

Deze gegevens zijn beschikbaar per perceel en per landbouwer.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het perceels- of KBO-nummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit perceels- of KBO-nummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.