API Melkgeldafrekening (Milcobel)

Milcobel

Deze API geeft melkleveraars van Milcobel de mogelijkheid om toestemming te geven om hun maandelijkse melkgeldafrekening door te sturen naar een derde partij.

Interesse in deze data? DjustConnect zorgt dat jouw data-aanvraag terechtkomt bij Milcobel. Na goedkeuring wordt de data-aanvraag verder gezet naar de betrokken landbouwers. Datadelen gebeurt hierdoor 100% Code of Conduct proof zonder dat je zelf de machtigingen moet beheren. In 1 connectie krijg je, na toestemming van de data-eigenaar, toegang tot de data. DjustConnect zorgt er ook voor dat al de transacties juridisch correct verlopen.

  • Maandelijkse melkgeldafrekening per leveraar met o.a. geleverde liters, vet en eiwitgehalte
  • Melkveehouders die leveren aan Milcobel
  • Interessant voor o.a. boekhoudkantoren, bedrijfsmanagementpakketten, voermanagementadvies, bedrijfsopvolgingstoepassing voor dierenartsen, …

Welke data?

Per leveraar/melkveehouder krijg je via deze API maandelijks een overzicht van de gegevens op de melkgeldafrekening:

  • Jaar en maand van levering
  • Geleverde liters
  • Kg vet
  • Kg eiwit
  • Eenheidsprijs melk, prijs voor vet en eiwit
  • Afhoudingen sanitair fonds, MilkBE, Vlam e.a.

Het leveraarsnummer, het jaar van levering en de maand van levering vormen hierbij de unieke sleutel.

Technische info

Alle API's op DjustConnect zijn REST API's.

Deze API is op te roepen met een HTTP GET call en geeft een JSON antwoord terug.

Voor authenticatie wordt er gebruik gemaakt van Wederzijdse TLS-verificatie (clientcertificaatverificatie). Bovendien is het nodig om aan de HTTP Headers volgende waarde toe te voegen: "DjustConnect-Subscription-Key" met de sleutelwaarde die teruggevonden kan worden in de DjustConnect Portal.

Alle API's worden ter beschikking gesteld via Azure API Management.


Identificatienummer

Gebruik je een andere nummer dan het leveraarsnummer om uw landbouwers te identificeren?

Geen nood! Via de DjustConnect Identificatie Mapping API kan u dit leveraarsnummer eenvoudig koppelen naar uw eigen identificatienummer.